ARCHITECTURE  
         
 

 

 
         
 

IDEA е мощна архитектурна среда, разработена, за да задоволи разнообразните изисквания на архитекта и включваща съвременно архитектурно проектиране, 3D визуализация и виртуална разходка. IDEA въвежда информационния модел на архитектурно-строителния обект (BIM), способстващ за  интелигентно задаване на модела и висока точност при проектирането, прилаган при реалния 3D/4D/5D строителен модел.

 

> Запознай се с концепцията

> Свали Демо версия

> Спомагателни видео клипове

> Свържете се с продажбите

> Електронен магазин

 

 

 

 

IDEA Характеристики и Акценти

 

 

Ново поколение IDEA (v.19)

Новата версия на IDEA (v.19) е тук с цялостно преструктуриране на кода, което въвежда ново поколение BIM с много нови и иновативни характеристики:

 

Общо преструктуриране на кода следвайки 4M иновативния BIM дизайн

 • ODA Teigha
 • ITC8.x важни характеристики
 • Много бързи фукнкции на Отваряне/Прочитане/Запаметяване
 • Много бърз изглед (Увеличаване и т.н.)

 

Общ интерфейс

 • Напълно нов интерфейс
 • Менюта с лента
 • Нови опции за визуални стилове
 • Нова лента за състоянието, с нови бутони за GRID, ORTHO, ESNAPS и т.н., точно както в AutoCAD
 • Нови опции и функции в лентата на състоянието (напр. списък със скали на анотации и видимост)
 • Нов панел за настройки с повече функции и използване на филтри за бърз избор
 • Приближаване в реално време / орбита в диалоговите прозорци на BIM обектите.
 • Подобрени менюта за покриви, стълби и релси

 

Моделиране

 • Общи функции
 • Лесно модифициране на всяка характеристика на BIM обектите чрез интелигентния панел за имоти
 • Обща употреба на решетки във всяка единица BIM (т.е. стени, греди, както и стълби, покриви и т.н.)
 • Нов засилен диалог на дефиницията на сградата (лесно управление на xrefs и нива на сградите)

 

Специфични функции (свързани със строителните обекти)

 • Ъглови отвори
 • Едноскатен покрив от полилиния
 • Редактиране в реално време на покриви чрез решетките
 • Стени с всякаква форма (потребителски стени)
 • Отвори без корпус
 • Разширени опции при моделиране на стълби
 • Нови таблици за всички обекти (врати, пространства, покриви, материали и др.).
 • Използване на Orthophotomaps
 • Възможност за повдигане на стени със стълби или покрив, като очертание

 

Рендиране

 • По-бърз алгоритъм за показване
 • По-високо качество на резултата от рендирането

 

IFC2x3 Съвместимост

 • Корекции на IFC входно-изходните функции за още по-добра съвместимост с други BIM програми (на практика на същото ниво с Revit® и Archicad®
 • Корекции във функциите на IFC за още по-бърз импорт

 

Библиотеки

 • Нови библиотеки с 3D мебели
 • Преглед на визуализацията в библиотеките на мебелите
 • Нов интерфейс за типовете покриви, видовете стълби и типовете железопътни линии

 

Нова CAD машина

 • Включва всички функции на последния 4MCAD v.19 (виж страницата 4MCAD).

 

 

 

 

Архитектурен Синтез

Неограничени възможностиза Архитектурен Синтез  (обработвайки един чертеж 2D или 3D автоматично се осведомяват всички останали чертежи).

 

 

Свободно създаванеи гъвкаво оформляне на всички архитектурни елементи (стени, врати, прозорцистълбипокриви, перилашкафове, както и греди, колони и др.

Автоматични янялитични количествени сметки с абсолютна точност.

 

 

Напреднала Топография 2D-3D, коти, изкопаване-заземяване, автоматично създаване на Идеално Твърдо тяло.

Автоматични проверки ЗУТ(например Таблици за Осветление-Аерация и др.).

 

Богати параметрични библиотекина отвори, символи и детайли, отворени за обработка от ползвателя и стотици готови чертежи.

                     

Фотореализъм

С module PhotoIDEA се осъществява качествен Фотореализъм с едно движение, поради готовото съответствие на материали, обработването на множество материали на обект и големия асортимент на готови материали (Bonus CD). Неограничена възможност за изпробвания за отрицателно време.

                     

Разходка

С module WalkIDEA ползвателят може да се разходи "на живо" (real time animation) вътре и вън от сградата, само "отбелязвайки" троекторията с мишката или "да се премества" със стрелките на клавиатурата.

 

     

Gallery Outdoor

 

 

 

Gallery Indoor